Dagdas goda sidor - håll dig på dagdas goda sida du med!

Dagdas goda sidor är en katalogtjänstdär du kan hitta pålitliga företag från alla branscher och områden. Vill du att ditt företag ska tillhöra denna digra skara, klicka då på "Lägg till din länk" och fyll i de olika fälten.

Här nedanför kan du de olika kategorierna på vår sida samt de senaste tillagda länkarna.

Den keltiska guden Dagda

Dagda är keltiska för den goda guden, i meningen att han var respekterad av sina fränder och kunde visa storsinne mot sina fiender. Inte mycket kunskap om honom har överlevt kristendomens intåg, däremot finns det i främst Irland en stor mytologisk sagoskatt där Dagda förekommer både som en slug person och som en lättlurad men farlig när han blir vred. Hur mycket av dessa historier som stämmer vet man inte, då olika karaktärer mycket väl kan ha slagits ihop samt att missionärer förvanskat och förlöjligat hedniska berättelser för att få sin egen gud att framstå i bättre ljus.