Bloggar inom Industri & Transport

Den keltiska guden Dagda

Dagda är keltiska för den goda guden, i meningen att han var respekterad av sina fränder och kunde visa storsinne mot sina fiender. Inte mycket kunskap om honom har överlevt kristendomens intåg, däremot finns det i främst Irland en stor mytologisk sagoskatt där Dagda förekommer både som en slug person och som en lättlurad men farlig när han blir vred. Hur mycket av dessa historier som stämmer vet man inte, då olika karaktärer mycket väl kan ha slagits ihop samt att missionärer förvanskat och förlöjligat hedniska berättelser för att få sin egen gud att framstå i bättre ljus.